Erilaisiin tapahtumiin ilmoittautuminen on perinteisesti hoidettu joko puhelimitse tai sähköpostilla, joka onkin toimiva ja yksinkertainen, mutta työläs tapa.

Haittana on suuri henkilötyön osuus koko ilmoittautumisketjussa. Sähköpostin kautta tulevat ilmoittautumiset ovat usein muodoltaan ja tiedoiltaan vaihtelevia ja lisätietoja joutuu usein erikseen kyselemään. Tietojensiirto sähköpostista osallistujalistoihin yms. on tehtävä käsin ja se vie aikaa. Tietojen käsinsyötössä tulee helposti virheitä.

Jos tapahtumaan osallistuvien määrä on rajoitettu, ei sitä voida perinteisellä systeemillä seurata reaaliajassa ja estää ylibuukkausta. Samoin peruutuspaikkojen täyttäminen on työlästä. Laskut pitää tehdä käsin ja toimittaa jälkikäteen, jos sellaisia tarvitaan.

ILMARI tuo helposta ilmoittautumisten hallintaan liittyviin tehtäviin ja rutiineihin. Kaikki edellä mainitut tehtävät voidaan automatisoida ja antaa ILMARIn huolehtia työläistä rutiinitehtävistä.